Guangzhou Heda Shelves Co., Ltd
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
5.0/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $1,400,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
2885m²
Nhân viên
144
Dịch vụ
Tùy chỉnh hoàn toàn
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
1/15
Go toPage